O nas | Aktualności | Kursy nurkowania | Wyjazdy | Galerie | Linki | Kontakt


Newsletter   

Zapisy na Kursy

Open Water Diver : Kurs nurkowania ten jest traktowany
jako pierwszy etap pełnego szkolenia nurkowego.

zaczynamy  29-10-2019

kolejna grupa zaczyna  31-10-2019
kolejna grupa zaczyna  02-11-2019
kolejna grupa zaczyna  03-11-2019
kolejna grupa zaczyna  05-11-2019
kolejna grupa zaczyna  09-11-2019
kolejna grupa zaczyna  10-11-2019
kolejna grupa zaczyna  12-11-2019
kolejna grupa zaczyna  24-11-2019
kolejna grupa zaczyna  26-11-2019
kolejna grupa zaczyna  30-11-2019
kolejna grupa zaczyna  01-12-2019

Discover Scuba Diving : Ten program nurkowania na tym że
uczestnicy mają możliwośæ spróbowania i zobaczenia na czym
polega kurs nurkowania. Jest to bardzo popularne w śród osób,
które nie mają pewności czy nurkowanie przypadnie im do gustu.

zaczynamy  29-10-2019
kolejna grupa zaczyna  31-10-2019
kolejna grupa zaczyna  02-11-2019
kolejna grupa zaczyna  03-11-2019
kolejna grupa zaczyna  05-11-2019
kolejna grupa zaczyna  09-11-2019
kolejna grupa zaczyna  10-11-2019
kolejna grupa zaczyna  12-11-2019
kolejna grupa zaczyna  24-11-2019
kolejna grupa zaczyna  26-11-2019
kolejna grupa zaczyna  30-11-2019
kolejna grupa zaczyna  01-12-2019

Emergency First Response Instructor Pierwszej Pomocy EFR
Kurs EFR ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy

przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR
(Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany
jest do szkolenia osób na całym świecie. Kurs instruktora dostępny jest
dla wszystkich osób, które chciałby zająć się nauczaniem pierwszej pomocy.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne
(filmy, prezentacje, podręczniki ze sprawdzianami zadań), które podnoszą

skuteczność i zwiększają atrakcyjność kursów.
Zapisy do końca czrewca 2019. kurs zaczynamy we wrześniu  2019


Advanced Open Water Diver: Ten Kurs Nurkowania to szkolenie
zaawansowane zorientowane jest na zadania, tzn. nurek koncentruje
siê na nowych umiejêtnościach i użyciu nowych elementów sprzętu
nurkowego i nowych warunkach nurkowych.

Zaczynamy (09-10) -11-2019
następny (19-21) -11-2019

Sidemount ( nurkowanie w uprzęży Sidemount )
Wymagania - AOWD ( Stopień Zaawansowany )
Zaczynamy 07-11-2019


Dry Suit Diver ( Nurkowanie w suchym Skafandrze )
Kurs Specjalistyczny Nurkowanie w Suchym Skafandrze
podczas którego najpierw na basenie a nastêpnie w na wodach otwartych
studenci ucza się bezpiecznego korzystania z suchego skafandra

Zaczynamy 30-10-2019 o godzinie 15:00 teoria
30-10 basen 18:00
(02-03)-10 nurkowanie

(Specjalizacja Nurkowania Samodzielnego)
Kurs pozwala na samodzielne nurkowanie kiedy jest to możliwe,
które pomaga kursantom rozwijać umiejętności, wiedzę oraz techniki
potrzebne do polegania
na sobie w pierwszej kolejności bez względu
na to czy nurkują samemu czy z partnerem
Zajęcia zaczynamy 09-11-2019 o godzinie 07:00


CPR First Aid Primary and Secondary Care + AED : Zajęcia prowadzone
są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania pierwszej pomocy
resuscytacje krążeniowo oddechową i drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom
wypadków ( nie tylko nurkowych ). Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia
się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:

zajęcia 13-11-2019 godzina 17:30

Ratownik Tlenowy :
Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej
w wypadkach nurkowych to pierwszy krok, aby nauczyć wszystkich
nurków, a także zainteresowane osoby nienurkujące
Zajęcia odbywają sie 14-11-2019 o godzinie 18:00


Rescue Diver ( Nursk Ratownik ) : Ten kurs nurkowania w trakcie którego
uczą się rozpoznawać sytuacje stresowe i zarządzać w przypadku wystąpienia sytuacji

awaryjnej. Kurs ratownika obejmuje pięć modułów szkoleń teoretycznych, ćwiczenia
na basenie oraz scenariusze na wodach otwartych. Na kursie Rescue nurkowie
nabierają większego doświadczenia  
Zaczynamy 06-11-2019 godzina 18:00
Zaczynamy 20-11-2019 godzina 18:00

Enriched Air Diver (Nurkowanie na Nitroksie) - Kurs Specjalistyczny
uczący studentów bezpiecznego nurkowania na mieszaninie nitroksowej
od 22% do 40% zawartości tlenu w mieszance

Zajęcia odbywają się 04-11-2019 godzina 18:00
kolejny kurs rusza 11-11-2019 godzina 18:00 Kontakt : Centrum Nurkowe Blue Planet
ul. Żeromskiego 52  Wrocław 50-312
biuro@kursy-nurkowania.pl  lub  pod  tel.  600 42 08 41Powrót do strony głównej
Zapisy na Nowe Kursy