emek
O nas | Aktualności | Kursy nurkowania | Wyjazdy | Galerie | Linki | Kontakt

Szkolenia prowadzimy w 2 opcjach 


Standard * Cena kursu w grupach od 3 do 4 osób
Business- V.I.P. Cena kursu od 1 do 2 osób
info. tel 600 42 08 41

 

NAZWA KURSU

STANDARD*

BUSINESS V.I.P.

OPEN WATER DIVER
Kurs podstawowy
)

1500 zł

inf. tel.

Juniur OPEN WATER DIVER
Kurs podstawowy )
1500 zł inf. tel.

Advanced Open Water Diver 
( Kurs zaawansowany )

1000 zł

inf. tel.

ADVENTURE DIVER

( nurkowanie z przygod± )

600 zł

inf. tel.

RESCUE DIVER

( Nurek Ratownik )

1100 zł

inf. tel.

MASTER SCUBA DIVER

( Mistrz Nurkowy )

300 zł

inf. tel.

DIVEMASTER*

( Profesjonalista )

2500 zł

+ materiały

inf. tel.

ASYSTENT  INSTRUKTORA*

( Profesjonalista )
2500 zł
+ materiały
inf. tel.

DISCOVER SCUBA DIVING

300 zł

inf. tel.

DISCOVER SNORKELING

300 zł

inf. tel.

SCUBA DIVER

800 zł

inf. tel.

BUBBLEMAKER

300 zł

inf. tel.

SEAL TEAM

( Komando Foki )

1000 zł

inf. tel.

MASTER SEAL TEAM

1400 zł inf. tel.

SPECJALIZACJE  NURKOWE *


Specjalizacja Nitrox

550 zł

inf. tel.

Nurek Samodzielny 800 zł inf. tel.
Specjalizacja Sidemount 1200 zł

inf. tel.

Specjalizacja Full Face Mask  900 zł

inf. tel.

Nurkowanie Wrakowe

700 zł

inf. tel.

Nurkowanie Głębokie

800 zł

inf. tel.

Nurkowanie Nocne

700 zł

inf. tel.

Nawigacja Podwodna

600 zł

inf. tel.

Nurkowanie w Suchym Skafandrze

700 zł

inf. tel.

Nurkowanie Wielopoziomowe

500 zł + eRDPML

inf. tel.

Nurkowanie ze Skuterem

700 zł

inf. tel.

Ratownik Tlenowy 500 zł inf. tel.

Nurkowanie Podlodowe

800 zł

inf. tel.

Nurkowanie z Łodzi

500 zł

inf. tel.

Nurkowanie w Prądzie

500 zł

inf. tel.

Cyfrowa Fotografia Podwodna

600 zł

inf. tel.

Nurkowanie w Cavernie

900 zł

inf. tel.

Nurkowanie na Wysoko¶ci

700 zł

inf. tel.

Poszukiwanie i Wydobycie

700 zł

inf. tel.

Doskonała Pływalność Zerowa

500 zł

inf. tel.

Przyrodnik Podwodny

450 zł

inf. tel.

AWARE – Coral Reef

300 zł

inf. tel.

AWARE - Speciality

200 zł

inf. tel.

AWARE – Identyfikacja Ryb

500 zł

inf. tel.

Podwodne Filmowanie 600 zł inf. tel.

Specjalista Sprzętowy

500 zł

inf. tel.

KURSY  TEC REC
TEC 40 1700 zł inf. tel.
TEC 45 1300 zł inf. tel.
TEC 50 1300 zł inf. tel.

TEC REC DEEP

3900 zł inf. tel.
TEC REC  BLENDER 1000 zł inf. tel.
TEC REC TRIMIX BLENDER 1000 zł inf. tel.

KURS  RATOWNIKÓW  PIERWSZEJ  POMOCY  DAN

Basic Life Support

( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne )

350 zł

inf. tel.

First Aid
( Drugorzędna Pierwsza Pomoc  )
300 zł inf. tel.
BLS + First Aid
( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne + Drugorzêdna Pierwsza Pomoc )
450 zł inf. tel.

Oxygen First Aid 

( Pierwsza Pomoc Tlenowa )

450 zł

inf. tel.

Advanced Oxygen First Aid

(Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa )

450 zł

inf. tel.

Aquatic O2 400 zł inf. tel.

AED

(Automatyczna Defibrylacja Zewnêtrzna)

450 zł

inf. tel.

MO2R 

( Tlenowy Rebreather Medyczny )

450 zł

inf. tel.

HMLI

( Pierwsza Pomoc w Urazach Spowodowanych Niebespieczym Podwodnym ¯yciem  )

450 zł

inf. tel.

BLS + AED

( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne + AED )

450 zł inf. tel.

Oxygen + Advanced Oxygen First Aid

( Podstawowe i Zaawansowana Pomoc Tlenowa )

700 zł inf. tel.

DEMP

kurs zbiorczy - AED O2 HMLI 

950 zł

inf. tel.

DEF 

kurs zbiorczy - AED, O2, ADVO2, HMLI

1050 zł

inf. tel.

KURS  RATOWNIKÓW  PIERWSZEJ  POMOCY  EFR

 CPR
(Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne)
300 zł inf. tel.
Firs Aid
( Drugorzêdna Pierwsza Pomoc  )
250 zł inf. tel.
CPR First Aid
( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne + Drugorzêdna Pierwsza Pomoc )
350 zł inf. tel.
AED
(Automatyczna Defibrylacja Zewnêtrzna)
250 zł inf. tel.
CPR + AED
( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne + AED )
400 zł inf. tel.
CPR First Aid + AED
( Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne + Drugorzêdna Pierwsza Pomoc + AED )
450 zł inf. tel.

CPR Cara for Children
( Pierwsza Pomoc Dieciom )

450 zł

inf. tel.

CPR Cara for Children + AED
( Pierwsza Pomoc Dieciom + AED )

500 zł

inf. tel.

Kurs na Instruktora EFR*

1700 zł+materiały

inf. tel.We wszystkich kursach końcowy certyfikat jest wliczony w cenę, 
wyjątkami są kursy DM, AI i wszystkich kursach instruktorskich  EFR i DAN 

*Cena  Kursów - specjalizacyjnych : nie obejmuje wypo¿yczenia sprzêtu, 
(50-100 zł) dojazdu na miejsce nurkowe powyżej 100 km.
w cenie kursu jest butla i jej nape³nienie oraz balast


*Cena Kursów  - Open Water Diver ( oraz Junior OWD ) zawiera :

wystawienie Międzynarodowego Certyfikatu ukoñczenia kursu OWD,
koszt wynajmu całego potrzebnego sprzętu podczas szkolenia, wejścia i dojazd
na basen, oraz dojazd na miejsce nurkowania do 100 km obowiazkowe materiały
szkoleniowe na własność kursanta, takie jak:  podrêcznik, tabele, logbook.
za zgubiony zniszczony sprzêt ponosi odpowiedzialność kursant i ponosi koszt.
odkupienia lub naprawy.Cena Kursów - Adventure Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver,
Divemaster, zawiera wypożyczenie: butli oraz ich napełnianie, balast
wszystkie dostępne materiały
szkoleniowe na własność kursanta,
oraz dojazd na miejsce nurkowania do 100 km.

Wystawienie Międzynarodowego Certyfikatu ukończenia kursu,
wyjątkami są kursy DM, AI, Instruktora EFR


*Cena nie obejmuje, dodatkowe opłaty : 
- * przy kursie Divemaster, Asystenta Instruktora, Instruktora EFR:
zamiast certyfikatu jest pobierana roczna opłata do PADI,
która nie jest wliczona w cene kursu..
- Dodatkowych zajêæ (basenowych lub wód otwartych)-  spowodowane
przeświczeniem jeszcze raz umiejętności lub z inny powodów
(odwołania, braku obecności itp.) jest płatne -200 zł  od osoby
- koszt przejazdu w obie strony na  miejsce nurkowe powyżej 100 km:
Za zgubiony zniszczony sprzęt ponosi odpowiedzialność kursant i ponosi koszt.
odkupienia lub naprawy
 

Kursy nurkowania  na wodach otwartych prowadzimy w akwenach w obrębie 100 km 

od Wrocławia. Istnieje możliwość dokoñczenia szkolenia na wodach otwartych 

np: nad polskimi jeziorami, Egipcie, Chorwacji, i innych. W takim przypadku do ceny 

należy doliczyć dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Jeśli na jakimkolwiek etapie szkolenia oraz podczas innych nurkowań nie posiadasz 

własnego sprzętu lub któregokolwiek z jego elementów, zapraszamy do naszego sklepu 

nurkowego  w celu zakupu lub służymy wynajmem ( cennik poniżej )

 


CENNIK  WYNAJĘCIA  SPRZĘTU  NURKOWEGO

Nazwa sprzętu

Wynajęcie pozaszkoleniowe

Butla

   20 zł *

Automat

20 zł

Jacket

20 zł

ABC

20 zł

Pianka

20 zł

Komputer
( Digital )

20 zł

inne

10 zł


Uwaga: wypożyczenie balastu jest zawarte w cenie butli

*  Do kosztu wypożyczenia butli należy doliczyæ koszt nabicia 

–  1,5  zł za litr pojemność - Air 

 2,5 zł za litr pojemniści - Nitrox 32%

 3 zł za litr pojemniści - Nitrox 36%

 4 zł za litr pojemniści - Nitrox 40%

-  5 zł  za  litr-  O2 100 %

O nas | Aktualności | Kursy nurkowania | Wyjazdy | Galerie | Linki | Kontakt

Powrót do strony głównej
Cennik Kursów