O nas | Aktualności | Kursy nurkowania | Wyjazdy | Galerie | Linki | Kontakt


Newsletter   

Zapisy na Kursy

Open Water Diver : Kurs nurkowania ten jest traktowany
jako pierwszy etap pełnego szkolenia nurkowego.

zaczynamy  22-10-2020

kolejna grupa zaczyna  27-10-2020
kolejna grupa zaczyna  29-10-2020
kolejna grupa zaczyna  31-10-2020
kolejna grupa zaczyna  03-11-2020
kolejna grupa zaczyna  05-11-2020
kolejna grupa zaczyna  07-11-2020
kolejna grupa zaczyna  08-11-2020
kolejna grupa zaczyna  10-11-2020
kolejna grupa zaczyna  12-11-2020
kolejna grupa zaczyna  14-11-2020
kolejna grupa zaczyna  15-11-2020
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Discover Scuba Diving : Ten program nurkowania na tym że
uczestnicy mają możliwośæ spróbowania i zobaczenia na czym
polega kurs nurkowania. Jest to bardzo popularne w śród osób,
które nie mają pewności czy nurkowanie przypadnie im do gustu.

zaczynamy  22-10-2020
kolejna grupa zaczyna  27-10-2020
kolejna grupa zaczyna  29-10-2020
kolejna grupa zaczyna  31-10-2020
kolejna grupa zaczyna  03-11-2020
kolejna grupa zaczyna  05-11-2020
kolejna grupa zaczyna  07-11-2020
kolejna grupa zaczyna  08-11-2020
kolejna grupa zaczyna  10-11-2020
kolejna grupa zaczyna  12-11-2020
kolejna grupa zaczyna  14-11-2020
kolejna grupa zaczyna  15-11-2020

Emergency First Response Instructor Pierwszej Pomocy EFR
Kurs EFR ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy

przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR
(Międzynarodowa Rada Resuscytacji) Kurs instruktora dostępny jest
dla wszystkich osób, które chciałby zająć się nauczaniem pierwszej pomocy.
Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne
(filmy, prezentacje, podręczniki ze sprawdzianami zadań), które podnoszą

skuteczność i zwiększają atrakcyjność kursów.
Zapisy do końca października 2020. kurs zaczynamy z posztkiem listopada 2020


Advanced Open Water Diver: Ten Kurs Nurkowania to szkolenie
zaawansowane zorientowane jest na zadania, tzn. nurek koncentruje
siê na nowych umiejêtnościach i użyciu nowych elementów sprzętu
nurkowego i nowych warunkach nurkowych.

Zaczynamy (26-27)-09-2020
następny (10-11)-10-2020


Sidemount ( nurkowanie w uprzęży Sidemount )
Wymagania - AOWD ( Stopień Zaawansowany )
Zaczynamy (24-25) -10-2020

następny zaczynamy (07-08)-11-2020

Dry Suit Diver ( Nurkowanie w suchym Skafandrze )
Kurs Specjalistyczny Nurkowanie w Suchym Skafandrze
podczas którego najpierw na basenie a nastêpnie w na wodach otwartych
studenci ucza się bezpiecznego korzystania z suchego skafandra

Zaczynamy 23-10-2020 o godzinie 17:00 teoria

(Specjalizacja Nurkowania Samodzielnego)
Kurs pozwala na samodzielne nurkowanie kiedy jest to możliwe,
które pomaga kursantom rozwijać umiejętności, wiedzę oraz techniki
potrzebne do polegania
na sobie w pierwszej kolejności bez względu
na to czy nurkują samemu czy z partnerem
Zajęcia zaczynamy 26-10-2020


CPR First Aid Primary and Secondary Care + AED : Zajęcia prowadzone
są w sali wykładowej. Kursy obejmują techniki udzielania pierwszej pomocy
resuscytacje krążeniowo oddechową i drugorzędnej pierwszej pomocy ofiarom
wypadków ( nie tylko nurkowych ). Pomoc w nagłych wypadkach, Kurs skupia
się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:

zajęcia 28-10-2020 17:00
nastęny termin 11-11-2020 17:00

Ratownik Tlenowy :
Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej
w wypadkach nurkowych to pierwszy krok, aby nauczyć wszystkich
nurków, a także zainteresowane osoby nienurkujące
Zajęcia odbywają sie 30-10-2020 18:00

nastęny termin 06-11-2020 18:00

Rescue Diver ( Nursk Ratownik ) : Ten kurs nurkowania w trakcie którego
uczą się rozpoznawać sytuacje stresowe i zarządzać w przypadku wystąpienia sytuacji

awaryjnej. Kurs ratownika obejmuje pięć modułów szkoleń teoretycznych, ćwiczenia
na basenie oraz scenariusze na wodach otwartych. Na kursie Rescue nurkowie
nabierają większego doświadczenia
Zaczynamy 04-11-2020
kolejny termin
25-11-2020

Enriched Air Diver (Nurkowanie na Nitroksie) - Kurs Specjalistyczny
uczący studentów bezpiecznego nurkowania na mieszaninie nitroksowej
od 22% do 40% zawartości tlenu w mieszance

Zajęcia odbywają się 26-10-2020 godzina 18:00
kolejny kurs rusza 02-11-2020 godzina 18:00 Kontakt : Centrum Nurkowe Blue Planet  PADI 5 *
ul. Żeromskiego 52  Wrocław 50-312
biuro@kursy-nurkowania.pl  lub  pod  tel.  600 42 08 41Powrót do strony głównej
Zapisy na Nowe Kursy